ಮೊದಲಿಗರೆಂಬ ಹೆಮ್ಮ

ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದಿರಾ ಅದೇ " ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾಟಕ ". ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಯಾವಾಗ ಹಸಿರ ನಿಶಾನೆ ಬರುವುದೊ ಎಂದು ಹಪಹಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದೊ ಎಂದು ತವಕಿಸುತ್ತಾರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು . ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಟೆ ಹೊಡೆದು ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ನಟವರ್ಗ... Continue Reading →

ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ “ರಂಗ ಚಿಂತನ- 2018 “

ನ ಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ "ರಂಗ ಚಿಂತನ- 2018 “ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮಹತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ , ತದನಂತರ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ರಂಗಕಮಿ೯ಗಳು, ರಂಗ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರು, ಅಂಕಣಕಾರರಾದ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿಯವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑