ಮೊದಲಿಗರೆಂಬ ಹೆಮ್ಮ

ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದಿರಾ ಅದೇ " ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾಟಕ ". ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಯಾವಾಗ ಹಸಿರ ನಿಶಾನೆ ಬರುವುದೊ ಎಂದು ಹಪಹಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದೊ ಎಂದು ತವಕಿಸುತ್ತಾರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು . ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಟೆ ಹೊಡೆದು ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ನಟವರ್ಗ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑