ದೀಪಾವಳಿ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೆ ಮೇರೆ ದೋಸ್ತ್..

ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬ (ರಿ) ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಅರ್ಪಿಸುವ ಚಿನಕುರಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಿರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2017 ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬ , ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಿರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ . ನಾಟಕ ಬರೆದು ನಿದೇ೯ಶಿಸಲು ಉತ್ಸಕರಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ರಂದು ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ " ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುವ ಬಾಯೇ ಆದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಜನ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ " ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಬಾರದು . ಆದ್ದರಿಂದಲೇ... Continue Reading →

ಚಿನಕುರಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ ಚಿನಕುರಳಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ತಯಾರಿ. ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಬರೆದು, ಅವರೆ ನಿದೇ೯ಶನ ಮಾಡಿ , ಅವರೇ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಲು ತಾಲೀಮು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಕರಿಯುವುದು ಮುಂತಾದ ನಟನೆಯಲ್ಲದೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿಣ್ಣರು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನಕುರಳಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಈ ಚಿನಕುರಳಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 28, 29, 2017 ಅಂದರೆ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑