ಪುಟಾಣಿ ಅಮೃತಾಳ ಪುಟಾಣಿ ಲೇಖನ :)

‘ಗೋವಿನ ಹಾಡು’ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅವರವರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಈ ಕಥೆನಾ ಎರಡ್ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನೂ ಕೇಳಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ … Source: ಪುಟಾಣಿ ಅಮೃತಾಳ ಪುಟಾಣಿ ಲೇಖನ 🙂

ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಾಗ ವಾಕವ್ವ ನೆನಪಾಗುತ್ತಳೆ…. ಸುಮಂತ

ವಾಕವ್ವ- ಇದು ಡಾ|| ಎಸ್. ವಿ. ಕಶ್ಯಪ್ ರವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ. ಈ ನಾಟಕವು ಜನವರಿ 17 ರಂದು ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಸಂವಹನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ನಾಟಕ, ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗು ಅಂತರ್ಜಲಗಳಿ… Source: ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಾಗ ವಾಕವ್ವ ನೆನಪಾಗುತ್ತಳೆ.... ಸುಮಂತ

Powered by WordPress.com.

Up ↑