ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳ ಕೊಡುಗೆ

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟಿಸಿ ತಣ್ಣಗೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ ಇವರು.  ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳು , ತಾವು ತಾವೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು , ಗುಸು ಗುಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತಾನೊಂದು "ಶಾಟ್ ೯ ಫಿಲಂ '' ಒಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸಂಜೆ 4.45ಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬ ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂತು. ಔಟ್ ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ವಿಜಯನಗರ ಬಿಂಬದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಎಂದರು. ಇದೇನು? ಏನೇ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡೇ ಹೊರಟರು. ನೋಡಿದರೆ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ದ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑