ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿಕಾಸವಾದ ಮತ್ತು ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ತಾರ

ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಲಹರಿ .
ಮೂವರು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಬರೆದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.  ವಿಕಾಸ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು  ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು…

image

ಇದು ಮೀನು ವಿಕಾಸ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ರೀತಿಯೇ ???!!!

image

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: